เกี่ยวกับเรา

Wasin J.

จากงานอดิเรก … สู่งานอดิหลัก

ประวัติการศึกษา
– ระดับ ปวช. คณะบริหารธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
– ระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ผลงานที่ผ่านมา
– ระบบจัดการการขนส่ง ບໍລິສັດ ມີໄຊ ຈັດສົ່ງດ່ວນ ແອນ ລາວເນັດເວີກ ຈຳກັດ

– ระบบจัดการเอกสารออนไลน์(E-Document) และระบบบริหารข้อมูลบุคลากร(E-Personal) ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

– เว็บไซต์ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
– เว็บไซต์และระบบฐานข้อมูล ระบบงานทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพ
บางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

– ระบบบันทึกกิจกรรมนักศึกษาและประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– ระบบรับชำระภาษีออนไลน์ อบจ.สมุทรสาคร

Technical Onsite service

หจก.ทรีดี เพอซิชั่น ตำแหน่ง ช่างเทคนิคนอกสถานที่ คอมพิวเตอร์ Dell ดูแล/บริการซ่อมคอมพิวเตอร์Dell นอกสถานที่ ในจังหวัดนครปฐม

Programmer

ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

บริษัท วี.เพาเดอร์เทค จำกัด

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล จำกัด (สมุทรสาคร)

General Manager (current)

หจก.ดับเบิ้ลยูครีเอชั่น แอนด์ ไอทีโซลูชั่น

และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

รางวัลที่เคยได้รับ

– เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2013 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์
– ได้่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.นครปฐม
– ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ในการจัดทำ “สื่อวิดิทัศน์บอกรักพ่อ” ของวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
– ได้รับคะแนนการจัดทำสื่อฯเป็นลำดับที่ 2 ในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน จัดทำสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ในการแข่งขันทักษะวิชาการ ๙ ราชมงคล ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
– ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงวัฒนธรรมชุมชนตลาดดอนหวาย” ไปจัดแสดง ในงานประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
– เข้าร่วม pitch-ideasที่งาน startup thailand 2017

team

“เดินคนเดียวอาจจะเดินได้ไว

แต่ถ้าจะเดินให้ไกลเราต้องไปด้วยกัน.”

Pranote S.

CO-PRODUCER​​

Sasitorn J.

ACCOUNTANT​

Serena J.

SALES EXECUTIVE​​

Do Nirawit

Fullstack Dev