โครงการการสร้างวีดีโอ เพื่องานธุรกิจออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)