บทความวศิลป์เขียน

มดน้อย สิงโต แมลงสาบ ทาก เห็บ ตัวเหี้ย ใครจะถูกไล่ออก ?

สะท้อนการทำงานรูปแบบองค์กรได้เป็นอย่างดี อยากให้รับชมและตีความกันเอง

มดน้อย สิงโต แมลงสาบ ทาก เห็บ ตัวเหี้ย ใครจะถูกไล่ออก ?
VDO

Facebook Comments Box